Asociace se zúčastnila podnikatelské mise do Jekatěrinburgu a Astany

31.7.2017, 08:00

Solární asociace se aktivně zúčastnila podnikatelské delegace vládním speciálem s ministrem průmyslu a obchodu panem Jiřím Havlíčkem do ruského Jekatěrinburgu a kazachstánské Astany na Expo 2017, které má letos v podtitulu poprvé „Energetika budoucnosti“ (Future Energy).

Mise byla organizována Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), jehož je Solární asociace členem, a delegace byla vedena jejím viceprezidentem, panem Františkem Chaloupeckým. Jednalo se o akci určenou pro vybrané členy a partnery SP ČR v počtu asi 25 účastníků z řad nejvyšších představitelů MPO, českého průmyslu, strojírenství, energetiky a vysokého školství. Za asociaci se obchodní mise účastnil předseda dozorčí rady Jan Fousek.

V Jekatěrinburgu delegace navštívila významný průmyslový veletrh Innoprom 2017, kde v rámci společné česko-ruské konference proběhla jednání s ruskými partnery, zejména s vrcholnými zástupci ministerstva průmyslu a energetiky obou zemí. Měli jsme příležitost představit zájmy naší asociace a nabídnout pomoc při případném budoucím rozvoji fotovoltaiky v Rusku.

Zde byla zároveň jedna z příležitostí osobního rozhovoru s panem ministrem Havlíčkem. Během osobního jednání zástupce SA ocenil fakt, že pan ministr vyslyšel výzvu předsedy představenstva SA pana Tomáše Buzrly při jejich předchozím osobním setkání, aby při sestavování nové Rady ERÚ myslel i na sektor OZE. Naším uznáním byl potěšen.

Ještě týž den večer jsme se přesunuli do Astany, kde druhý den ministr Havlíček v českém pavilonu na EXPO 2017 zahájil Česko-kazachstánskou energetickou konferenci, které se zúčastnilo šest desítek odborníků a podnikatelů z obou zemí. Jednou z hlavních osobností byl i ministr energetiky Republiky Kazachstán Kanat Bozumbajev, s nímž se zástupci delegace shodli na tom, že energetika patří k jednomu z nejperspektivnějších oborů pro spolupráci mezi oběma zeměmi. Společně s oběma ministry vystoupili i prezident Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček, viceprezident SP ČR František Chaloupecký či náměstek ministra energetiky Republiky Kazachstán Bakydžan Džaksaliev.

Ministr Bozumbajev vyzval české firmy, aby se přímo podílely na ekologizaci a modernizaci kazašského energetického a teplárenského systému a projevil velký zájem o spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Při té příležitosti dostal Jan Fousek, díky viceprezidentovi Chaloupeckému, šanci představit ministru Bozumbajevovi a jeho náměstkovi Džaksalievovi aktivity Solární Asociace ČR a vyjádřit ochotu našich členů účastnit se rozvoje OZE v Kazachstánu. Vzhledem k odlehlosti některých oblastí a nedostatečné energetické infrastruktuře projevili největší zájem o spolupráci na rozvoji akumulace energie.

Mezi další významné osoby, kterým byla osobně představena Solární Asociace během bilaterálních jednání či během společného programu obchodní cesty, nebo se kterými byly navázány nové či prohloubeny stávající dobré vztahy, patří např:

 • Serik Karymsakov, honorární konzul Indonésie v Kazachstánu, který má velmi blízko k prezidentu Nazerbayevovi
 • Eliška Žigová, velvyslankyně ČR v Kazachstánu
 • Ladislav Steinhübel, zástupce velvyslankyně ČR v Kazachstánu
 • Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS
 • Pavel Šolc, člen představenstva ČEZ distribuce
 • František Chaloupecký, viceprezident SP ČR (Solární asociace je členem)
 • Karel Havlíček, prezident Asociace malých a středních podniků a živnostníků (Solární asociace je členem)
 • Petr Konvalinka, rektor ČVUT
 • Zdeněk Zbytek, předseda CZET
 • Marek Dlouhý, místopředseda představenstva EGAP
 • Monika Vilhelmová, ředitelka odboru Trade and Export v České Exportní Bance
 • Miloslav Stašek, náměstek ministra zahraničí
 • Robert Málek, ředitel Zima technik
 • Tomáš Jelínek, jednatel Energy Cloud a mnozí další

Pokud bude mít kdokoliv z členů Asociace zájem o propojení s některou z konkrétních osob, nechť se obrátí na Mgr. Jana Fouska.