Garance Evropské investiční banky pomohou s financováním

21.7.2017, 12:00

České banky se mohou opřít o garance EIB a nabídnout díky nim nižší úrokové sazby úvěrů určených na financování projektů energetických úspor.

Tyto projekty mohou být z velké části dotovány z programu OPPIK určeného především malým a středním podnikům, koknkrétně jde o dotace až do výše 50% způsobilých výdajů. Garantované komerční úvěry mohou být použity buď na předfinancování dotace nebo na dofinancování investice. Většina velkých českých bankovních domů již vyčlenila pro tento účel prostředky, a kromě úvěrů se zvýhodněnou sazbou nabízí i dotační poradenství. Banky dokonce ani netrvají na poskytnutí dotace, zájem o úvěrování projektů bez veřejné podpory je však minimální.

Vzhledem k naznačeným možnostem je zarážející, že v první dotační výzvě z roku 2015 zůstaly tři z celkových pěti vyčleněných miliard Kč nevyužity.