ERÚ se chystá na malé domácí solární elektrárny

10.7.2017, 11:11

Tolik kýžené zjednodušení připojení malých zdrojů do 10 kW, které oživilo trh se střešními instalacemi, přineslo i nejasnosti ohledně přetoků do sítě.

Energetický regulační úřad totiž tvrdí, že majitelé malých fotovoltaických elektráren, kteří nepotřebují licenci, nesmí dodávat nespotřebovanou elektřinu do sítě. Výklad energetického zákona je v tomto ohledu je sice nejasný, ale úřad si stojí za svým: do sítě může dodávat pouze výrobce s licencí.

„Připravujeme hromadné kontrolní šetření, které má prověřit, zda takoví zákazníci s výrobnou elektřiny mají všechna potřebná povolení a z pohledu kompetencí ERÚ pak zejména platnou licenci. Mohli by se dopustit například správního deliktu podnikání bez licence v energetických odvětvích, případně neoprávněných dodávek elektřiny do elektrizační soustavy,“ říká mluvčí úřadu Michal Kebort.

Renomovaní právnící pohybující se v energetických kruzích ale vidí situaci jinak: „Podle zákona musí malý výrobce dodržet u dodávek do sítě parametry určené pravidly provozu distribuční soustavy. Už to ukazuje, že s dodávkami nespotřebované elektřiny zákon počítá. Navíc zákon o dani z příjmu mluví o příjmech z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence,“ argumentuje advokát Pavel Doucha. Dodávat elektřinu do sítě nesmí jen takzvaný mikrozdroj, který jeho majitel zprovoznil v režimu zjednodušeného připojení.

Sami obchodníci přetoky do sítě zohledňují ve vyúčtování. ČEZ formou slevy z dodané elektřiny, Bohemia Energy proud dodaný zpět do sítě oceňuje podle aktuální tržní ceny. I v podmínkách programu Nová zelená úsporám je možnost přetoků zahrnuta, dotaci totiž dostane i domácnost, která pro svou potřebu využije jen 70% vyrobené elektřiny.