Spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu

3.7.2017, 08:00

Solární asociace úzce spolupracuje s českým Ministerstvem průmyslu a obchodu v důležitých oblastech ovlivňujících sektor solární energetiky. Důkazem toho jsou dvě červnová setkání, kterých se zástupci asociace účastnili.

V rámci pracovní skupiny na ochranu investic zpracovali naši experti připomínky ke klíčovému návrhu MPO s názvem „Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie“. Výkonná ředitelka asociace Veronika Hamáčková se 16. června zúčastnila projednání připomínek na půdě MPO za účasti zástupců dalších ministerstev, ERÚ a Generálního finančního ředitelství. Diskuze probíhala nad vyjasněním role jednotlivých státních orgánů (přitom jednoznačná shoda přítomných byla u Operátora trhu s elektřinou, který nemůže být pověřen rozhodováním o změně ve vyplácení podpory, neboť nepodléhá pravidlům správního řádu) a nad výší vnitřního výnosového procenta (tzv. IRR), které je klíčovým parametrem pro určování překompenzace. V případě zájmu o bližší informace se neváhejte zapojit do pracovní skupiny – kontaktujte buď Veroniku Hamáčkovou nebo vedoucího skupiny Dušana Horčičku.

Zástupci Solární asociace se dále 12. června zúčastnili workshopu na téma "Dopady integrace vysokého podílu distribuované výroby do elektrizační soustavy", který ministerstvo organizovalo. V rámci panelové diskuse uvedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Lenka Kovačovská, že téma chytrých sítí rezonuje v České republice i v EU: "Také tzv. zimní legislativní balíček Evropské komise řeší aspekty rozvoje decentrální výroby a zavádí nové účastníky na trhu s elektřinou, jako jsou agregátoři či lokální energetická společenství". S dalšími příspěvky se připojil také prof. Tlustý z ČVUT, který ve svém vystoupení zdůraznil, že rozvoj decentrální výroby elektřiny přinese podstatné změny bilance zejména na hladině nízkého napětí. Připomněl také, že přenosová soustava a distribuční sítě musí do budoucna v oblasti řízení sítí daleko více spolupracovat. Výstupy z tohoto workshopu budou využity v dalším postupu, navrhování a realizaci řešení opatření NAP SG. Jednalo se o druhý ze série workshopů k Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě, pokračování je plánováno na září 2017.