Solární asociace se zúčastnila podnikatelské mise do Číny

28.6.2017, 13:16

Solární asociace se aktivně zúčastnila podnikatelské mise do čínského města Jiyeang (7 milionů obyvatel), které se nachází v provincii Guangdong (Kanton, 100 milionů obyvatel), největší a zároveň průmyslově a technologicky nejrozvinutější provincii Číny. Jednalo se o akci určenou pro vybrané členy a partnery Svazu průmyslu a dopravy ČR, s omezenou kapacitou 15 účastníků.

Delegaci vedl viceprezident Svazu průmyslu pan František Chaloupecký, na místě nás podpořili ještě náměstek MPO pan Eduard Muřický, ředitel Czech Trade pro Čínu pan Aleš Červinka a obchodní tajemník při české ambasádě v Pekingu pan Lukáš Opatrný.

Hlavním cílem cesty byla návštěva části Jiyeangu s názvem ZhongDe Metal Eco City a Konference o spolupráci malých a středních podniků 2017, které se účastnily i delegace z Německa, Francie a Španělska. Příležitost k vystoupení dostali jen nejvýznamnější představitelé města Jieyang, provincie Guangdong a vedoucí delegací. Přičiněním pana viceprezidenta Chaloupeckého se cti vystoupit za českou delegaci a představit zájmy Asociace dostalo i zástupci Solární Asociace, p. Janu Fouskovi.

Další příležitostí prezentovat zájmy Asociace bylo speciální česko-čínské obchodní fórum, které proběhlo v rámci konference, kde jsme měli možnost předním představitelům provincie, města a ZhongDe Metal Eco City představit, co mohou naši členové nabídnout čínské straně při rozvoji a výstavbě obnovitelných zdrojů v oblasti. Během naší prezentace jsme zároveň zdůraznili, že od nich bychom ocenili pomoc v hledání vhodných dodavatelů velkokapacitních úložišť, což je jedno z hlavních témat světové energetiky. Zároveň jsme zdůraznili, že Asociace byla velmi aktivní v tlaku na EK, aby byla zrušena dovozní cla.

V rámci konference ještě proběhlo několik B2B jednání, kde jsme měli možnost hovořit s několika zástupci sektoru OZE.

Vyvrcholením celé události byl slavnostní podpis memoranda o strategické spolupráci mezi Solární Asociací ČR a společnosti ZhongDe Metal Group, která sdružuje 7 tisíc průmyslových, energetických a výzkumných podniků z Číny a Německa („Zhong“ = Čína, „De“ = Německo).