Výsledky kontrol Státní energetické inspekce

7.6.2017, 09:59

Po více než půlroční práci dokončila Solární asociace ve spolupráci s Doucha Šikola advokáti, s.r.o. analýzu všech 526 kontrolních protokolů Státní energetické inspekce z let 2011 - 2013 vyžádaných dle zákona č. 106.

U 9 případů FVE v režimu výkupních cen s pozdní instalací elektroměru bylo zjištěno, že SEI neshledala tuto skutečnost jako porušení povinností nebo zákona. Souhrnná zpráva obsahující řadu dalších zajímavých zjištění týkajících se např. uplatňování nároku na podporu, technologické vlastní spotřeby je k dispozici v členské sekci pracovní skupiny na ochranu investic. Závěry zjištění budou představeny také na odborném semináři dne 20. 6. 2017.