Na FVE se chystají kontroly

2.6.2017, 09:46

Státní úřady si posvítí i na fotovoltaické elektrárny. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) bude v souvislosti s notifikačním rozhodnutím provádět kontroly překompenzace. Energetický regulační úřad (ERÚ) zase zkontroluje měření technologické vlastní spotřeby.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo 12. 5. 2017 bližší obrysy plánovaných kontrol zaměřených na výrobce energie z OZE. Prověřování přiměřenosti podpory se dotkne 3 349 zdrojů, detailnímu zkoumání pak bude podrobeno přes 700 větších zdrojů, u kterých došlo k souběhu provozní a investiční dotace. Klíčovou roli bude hrát návratnost investic, tj. hodnota výnosnosti projektu. V členské sekci (složka "Notifikace podpory") naleznete jak rozsáhlý materiál MPO s popisem kontrol, tak naši právní analýzu dopadů a rizik. Detailně se tématu budeme věnovat na setkání skupiny na ochranu investic dne 8. 6. 2017 nebo na odborném semináři 20. 6. 2017.
Kontrolám se věnovaly i média - větší článek vyšel např. na portálu Euro.cz.

Provozovatelé FVE musejí počítat i s možnou kontrolou měření technologické vlastní spotřeby, kterou provádí ERÚ. Solární asociace připravila manuál s názvem „Jak obstát při kontrole ERÚ, zejména při kontrole zaměřené na povinnosti výrobce spojené s měřením elektřiny“. Dozvíte se v něm například, co lze považovat za TVS, na které případy se povinnost měření TVS vůbec nevztahuje a jaké dokumenty je třeba předložit při kontrole ERÚ. Manuál je dostupný v členské sekci (složka ERÚ, box "Právní stanoviska").