Protipožární zabezpečení střešních FVE

5.5.2017, 10:13

Solární asociace připravila ve spolupráci s experty z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ČVUT v Praze, UCEEB a Photon Energy Operations publikaci s názvem "Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence". Skupina si vzala za cíl shromáždit základní zásady požární ochrany a bezpečnosti fotovoltaických elektráren (FVE) a shrnout je v informační brožuře, která bude důležitým podkladem nejen pro investory a majitele FVE, ale i pro instalační a servisní firmy a státní instituce od stavebního úřadu po HZS.

Příručka obsahuje mimo jiné i doporučení na zpracování operativní karty zásahu, u menších objektů pak technického listu FVE, který by měl být umístěn v hlavním rozvaděči před domem. Tyto dokumenty významným způsobem pomohou záchraným složkám při případném zásahu.

Všechny fáze, ale zejména projekční a instalační, se řídí českými normami. Dle zákonné legislativy se jedná pouze o doporučení, jejichž dodržení není možné zákonnými metodami vyžadovat. Při problému či závadě bude však striktní dodržení norem základním kritériem pro pojistné plnění případné škodní události.

Nově je také Ministerstvem průmyslu a obchodu legislativně zavedeno, že instalaci fotovoltaického zařízení smí provést pouze autorizovaná osoba s profesní kvalifikací „Elektromontér fotovoltaických systémů“ (kód:26-014-H). Tyto osoby musí pro získání kvalifikace obstát v teoretických a zejména praktických zkouškách, jejichž splnění zajišťuje dostatečnou odbornost i v tomto samostatně specifickém oboru.

Publikace je poskytována bezplatně a stáhnout si ji můžete zde.