Přechod na kvalifikované certifikáty v CS OTE

13.4.2017, 11:55

V návaznosti na nařízení evropského parlamentu a rady EU a zákona č. 297/2016 Sb., dochází ke změně v používání ověřovacích a podpisových certifikátů nezbytných pro přihlašování a vykazování výroby v CS OTE. V budoucnu bude možné požívat pouze kvalifikované a nikoliv komerční certifikáty. Pokud je pověřená osoba výrobce držitelem kvalifikovaného certifikátu již nyní, nemusí nic měnit. Tato výzva se týká pouze držitelů komerčních certifikátů!

Harmonogram přechodu na kvalifikované certifikáty:

Do 30. 6. 2017 – přihlašovaní a vykazování v CS OTE beze změny

1. 7. 2017 – 30. 9. 2017 – v CS OTE nebude možné registrovat nové komerční certifikáty, komerčními certifikáty registrovanými do 30. 6. 2017 se bude možné přihlašovat a podepisovat výkazy o výrobě

Od 1. 10. 2017 – přihlašování a práci v CS OTE bude umožněna pouze kvalifikovanými certifikáty

Doporučení pro držitele komerčních certifikátů

  • V případě, že stávající komerční certifikát pověřené osoby vyprší do 30. 9. 2017,  je možné s pořízením kvalifikovaného certifikátu počkat k okamžiku vypršení stávajícího komerčního certifikátu
  • V případě, že stávající komerční certifikát vyprší po 30. 9. 2017, je možné taktéž počkat, nicméně velmi doporučujeme pořídit kvalifikovaný certifikát, co nejdříve a nenechávat to na poslední chvíli

Podrobný manuál, jak zjistit, zda je pověřená osoba držitelem kvalifikovaného nebo komerčního certifikátu, jakož i seznam certifikačních autorit, u kterých je možné požádat o kvalifikovaný certifikát, je uveden v podpůrném manuálu na stránkách OTE

http://www.ote-cr.cz/poze/technicka-podpora/informace-k-it-podpore/files_informace_k_it_podpore/navod-kontrola-certifikatu-a-registrace-do-cs-ote.pdf