Nadměrná ziskovost OZE možná povede k zavedení další daně

5.4.2017, 14:51

Notifikační rozhodnutí z loňského listopadu otevřelo státu cestu k dalším kontrolám výnosů v sektoru obnovitelných zdrojů energie. Úřady se zaměří hlavně na souběh provozní podpory a dotací z evropských fondů.

Česká republika se zavázala přezkoumávat výši poskytované podpory obnovitelným zdrojům a v případě nadměrné ziskovosti některých projektů tuto podporu krátit. Nabízí se obdoba tzv. solární daně - tedy odvodu, o který by byl snížen dosažený zisk. Může dojít i na zkrácení doby podpory, po kterou je vykupována elektřina za zvýhodněnou cenu.

Kontroly a následné zásahy mohou postihnout hlavně zemědělský sektor a další vlastníky bioplynových stanic. U těch dochází mnohdy k souběhu investičních a provozních dotací a doba návratnosti projektů se zkracuje až na sedm let místo zákonem předpokládaných patnácti. Dalšími "na ráně" by mohly být zdroje spalující biomasu se ziskovostí až 9,5% ročně. Naopak bez obav zřejmě mohou být majitelé malých vodních a větrných elektráren. Jejich ziskovost totiž tak růžová není.

České fotovoltaické elektrárny vykazují ziskovost mezi 6,3 a 8,4 procenty ročně, což nijak nevybočuje z evropského průměru. Na ně se tedy hledáček státních úředníků nezaměří, stejně jako na malé projekty, které na dotacích čerpají méně než 200 tisíc euro v tříletém období.