Oblíbenost obnovitelných zdrojů energií v českých domácnostech roste

23.3.2017, 10:30

Český statistický úřad zveřejnil výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření o využití energií v českých domácnostech nazvaného ENERGO 2015. Dotazování proběhlo u řádově 20 000 domácností (což je zhruba 0,5% všech domácností) v průběhu druhé poloviny roku 2015 a začátkem roku 2016. Zaměřilo se nejen na současný stav, ale i na srovnvání s předchozími šetřeními, která proběhla v letech 1997 a 2004.

Zhruba dvě třetiny spotřebované energie připadají na vytápění, necelých 16% pak na ohřev teplé vody. Následují osvětlení a spotřebiče (9,8%) a vaření (8,2%). Data o chlazení (klimatizaci) se na rozdíl od některých dalších států EU vzhledem k jejich zanedbatelnému podílu nezjišťovala.

Obnovitelné zdroje energie využívá čtvrtina českých domácností. Mnohem větší využití logicky zaznamenávají u rodinných domů (přes polovina domů využívá OZE) než u bytů v bytových domech (pouze 4%). Na celkové spotřebě energií domácnostmi pak z obnovitelných zdrojů pochází 21%. U samotného vytápění dokonce drží prim (36% energie na vytápění pochází z OZE).

Zajímavé jsou i trendy provázející strukturu využívané energie v průběhu času. Zatímco v 90. letech proběhla vlna přechodu z uhlí na zemní plyn, který zaznamenal obrovský skokový růst, v posledních letech jsou v podstatě jediným trvale rostoucím zdrojem energie OZE, ostatní zdroje stagnují nebo vykazují klesající trend.

Šetření se bohužel nezaměřilo na podrobnější statistiky uvnitř kategorie "obnovitelné zdroje energie".

Podrobné statistiky jsou dostupé v dokumentu zveřejněném ČSÚ