Bariéry volného obchodu s panely postupně odstraňovány

10.3.2017, 09:29

Doba platnosti cel na dovoz solárních panelů do EU a antisubvenčních opatření byla prodloužena už jen na jeden a půl roku.

Obě opatření byla zavedena jako ochrana evropských výrobců solárních panelů před konkurencí z Dálného východu. Vedla ovšem ke zvýšení cen těchto součástí elektráren pro koncové zákazníky. Evropská komise plánovala prodloužit platnost cel na dovoz z Číny, Tchaj-wanu a Malajsie o další dva roky, proti tomu se ale zvedla vlna nevole části členských států, které v tomto přístupu spatřují překážku většího rozvoje fotovoltaiky. Na základě těchto námitek EK revidovala své rozhodnutí a snížila dobu platnosti opatření z 24 na 18 měsíců. Po uplynutí této doby by již nic nemělo bránit zcela volnému obchodu se solárními panely.