Seminář CZEPHO: Jak obstát při požárních kontrolách, závady na panelech a legislativa

4.12.2014, 11:19

Další z tradičních informačních seminářů CZEPHO proběhl 1. prosince v Brně. Hlavními tématy byly informace, jak obstát při kontrolách dodržování požárních předpisů, řešení některých typů závad solárních panelů či příprava nové legislativy.

Prvním vystupujícím byl soudní znalec v oboru požární ochrany Ing. Zbyněk Petrovský, který seznámil přítomné s povinnostmi, které musejí provozovatelé FVE splňovat, aby obstáli při probíhajících plošných kontrolách dodržování požárních předpisů.

Následně Ing. Michal Skřépek z partnerské Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava představil aktivity Výzkumného energetického centra školy na poli fotovoltaiky.

S velkým zájmem se setkalo vystoupení Ing. Petra Kratochvíla (Nobility SOLAR PROJECTS a.s) a Ing. Michala Voráčka (EICERO s.r.o), kteří informovali o možnostech, jak řešit problémy s degradací výkonu FV článků vyvolanou rozdílem potenciálů vůči zemi – tzv. Potential Induced Dagradation (PID).

Tradičně se značné pozornosti dostalo také vystoupení výkonné ředitelky CZEPHO Ing. Veroniky Knoblochové na téma projednávání novely energetického zákona a novely zákona o POZE.

S úskalími rozvoje fotovoltaiky na Slovensku následně pohovořil Ing. Pavel Šimon ze Slovenské asociace fotovoltaického průmyslu (SAPI), současnou situaci a vyhlídky v podpoře malých zdrojů v ČR na závěr shrnul Ing. Jaroslav Jakubes ze společnosti ENACO s.r.o

Prezentace z informačního semináře v Brně najdete v členské sekci.