MPO připravuje revizní mechanismus

2.3.2017, 18:00

Evropská komise shledala v notifikačním rozhodnutí systém české podpory obnovitelných zdrojů za slučitelný s vnitřním trhem EU. Česká republika se ale zároveň zavázala k provádění kontrol přiměřenosti podpory.

Tento revizní mechanismus by měl být uzákoněn nejpozději do února 2019, a jeho přípravou je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu. S důvěrnými informacemi o dopadech tohoto rozhodnutí se mohou seznámit členové skupiny na ochranu investic Solární asociace na setkání konaném 9. 3. 2017 v Praze. V případě Vašeho zájmu o účast prosím kontaktujte ředitelku Veroniku Hamáčkovou.

Pozvánka na setkání členů skupiny na ochranu investic