Evropská komise schválila francouzské programy na podporu obnovitelných zdrojů

27.2.2017, 23:49

Unijní orgány posvětily tři nová francouzská schémata podpory, díky nimž by mělo vzniknout zhruba 2600 MW nové instalované kapacity ve fotovoltaice a 60 MW ve vodní energii. Tato iniciativa by měla dovést Francii k jejímu cíli: výrobě 23% energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020.

Dva programy zaměřené na solární energii budou mít rozpočet 439 milionů Eur ročně (téměř 12 mld. Kč). Konkrétně půjde o:

  • garantované výkupní ceny elektřiny z malých fotovoltaik do 100 kW instalovaných na střechách obytných a komerčních budov. V tomto schématu se očekává vznik nových 1500 MW výkonu
  • podpůrný mechanismus pro větší instalace nad 100, resp. 250 kW s garantovanou výkupní cenou pro příštích 20 let. Příjemci tohoto programu byli vybráni již v letech 2011 – 2013 v rámci tendrů a vybudují 1100 MW kapacity v nových solárních elektrárnách

Všechny předložené francouzské programy podpory byly posuzovány s ohledem na unijní pravidla pro státní podporu, která zajišťují, že nedochází k plýtvání veřejnými prostředky, a především k překompenzaci. Evropská komise poté došla k závěru, že jsou v souladu s unijními cíli pro podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů a že narušení konkurenčního prostředí díky injekci veřejných prostředků je minimalizováno.