VH CZEPHO: Představenstvo posílil energetický odborník P. A. Stehlík

3.12.2014, 12:23

Valná hromada CZEPHO, která se sešla 1. prosince v Brně, schválila rozpočet a cíle asociace pro následující rok. Účastníci také zvolili tři členy představenstva. Nový dvouletý mandát tak získali Ing. Jaromír Řehák, který dosud vykonával také funkci předsedy a Ing. Jiří Fast. Novou tváří a významnou posilou je potom Ing. Pavel Antonín Stehlík.

Ing. Pavel Antonín Stehlík je uznávaným mezinárodním odborníkem v energetice a v řízení rozsáhlých mezinárodních projektů. Vedl energetické projekty pro vlády ČR, SR, Rumunska, pro EU v Kosovu a pracoval jako expert pro EBRD v Londýně. Byl odborným poradcem dvou českých premiérů a také vedl oponenturu „Pačesovy“ komise a návrhu ASEK 2012. Jako generální komisař realizoval úspěšné EXPO 2010 v Šanghaji. Pracovně vedle České republiky působil rovněž ve Švédsku, Německu, Británii, Polsku, Slovensku, Rumunsku, Kosovu, Bosně, Litvě, Rusku, Maďarsku či Slovinsku. Byl prezidentem Švédské obchodní komory v České republice, členem americké Harvard Innovation Association a celosvětové Global Energy & Resources Group Washington.

V nadcházejícím období se CZEPHO v souladu se závěry valné hromady zaměří především na aktivity směřující vytvoření takového legislativního prostředí v České republice, které umožní další rozvoj solárního sektoru a na ochranu oprávněných zájmů investorů do sluneční energetiky, tedy zejména na ochranu pře případnými novými retroaktivními zásahy. Předmětem zájmu v tomto směru bude zejména příprava novely energetického zákona, vypořádání připomínek ke Státní energetické koncepci a legislativa týkající se recyklace. V rámci asociace také vznikne nová pracovní skupina pro solární panely.

CZEPHO bude také v ještě větší míře pokračovat v informační a osvětové činnosti pro své členy a další zájemce o sluneční energetiku. V plánu je pořádání již tradičních informačních seminářů k aktuálním tématům, odborně zaměřené exkurze apod.