Máte pozdě nainstalovaný elektroměr na FVE? Zapojte se do naší pracovní skupiny

30.1.2017, 09:38

Soud v rozporu s širokým názorem expertů tvrdí, že elektrárny připojené v roce 2009 a 2010 byly zprovozněny až tehdy, když měly funkční elektroměr. Městský soud v Praze vynesl v listopadu 2016 zásadní rozsudek ve sporu mezi Státní energetickou inspecí (SEI) a vlastníkem elektrárny Solar Černilov o výkonu dva megawatty. V něm konstatoval, že pokud neměla elektrárna funkční elektroměr nebyla ještě z hlediska zákona připojena. To má zásadní dopad na posuzování data připojení pro stanovení výše zákonné podpory a může ohrozit více než 450 elektráren připojených na konci roku 2009 a 2010.

Soud se přiklonil k názoru Inspekce: elektrárna není zprovozněna, dokud nemá elektroměr. Jestliže byl instalován elektroměr v následujícím roce pro zprovoznění, reálně hrozí vysoké pokuty a faktické přeřazení výrobny do kategorie s výrazně nižší podporou. V této souvislosti je zajímavé, že SEI v nedávné době provedla řadu kontrol a ve 44 případech udělila pokutu právě kvůli neoprávněně čerpané podpoře. Důvodem byl právě pozdě nainstalovaný elektroměr. Celková výše pokut dosáhla výše 41 milionů korun.

Solární asociace již v roce 2015 zřídila pracovní skupinu k řešení této otázky a tento výklad zákona striktně odmítá. "Tématu se jako Solární asociace dlouhodobě věnujeme, zpracovali jsme k němu řadu odborných posudků a argumentačních materiálů. Máme důkazy, že elektroměr nepovažovala v roce 2010 za podmínku uvedení do provozu ani sama SEI, ERÚ a provozovatelé distribučních soustav. Vzhledem k naší znalosti problematicky si nedovedeme představit, že odvolací soud potvrdí rozsudek Městského soudu v Praze“, říká hlavní zastupující advokát Mgr. Pavel Doucha z advokátní kanceláře Doucha a Šikola. „Považovali bychom za absurdní, pokud by podle soudu měl být tak formální krok, jako je pozdní montáž elektroměru, vyhodnocen jako porušení zákona ze strany výrobce elektřiny," dodává výkonná ředitelka asociace Veronika Hamáčková.

Elektroměr totiž neinstaluje provozovatel nebo vlastník solární elektrárny, ale provozovatel distribuční soustavy. Majitel solární elektrárny tak ani nemůže rozhodnout o datu jeho montáže. Navíc z praxe víme, že v dané době byl nedostatek elektroměrů. Nedává smysl, aby v termínu dokončená a funkční elektrárna přišla o podporu jen kvůli problémům na straně distribučních společností. 

Přestože v roce 2010 nikdo elektroměr jako podmínku uvedení výrobny do provozu nepožadoval došlo i tři roky později na energetické inspekci k absurdnímu názorovému zvratu a ta pak začala kontrolovat datum instalace elektroměru. Lze tedy očekávat, že se proti takové úřední šikaně výrobci budou bránit. 

"Doufáme, že k žádným sporům nebude muset dojít, protože cílem výrobců elektřiny ze slunečního záření není soudit se se státem nebo energetickými společnostmi, ale vyrábět čistou, ekologickou elektřinu. Majitelé solárních elektráren navíc postupovali při výstavbě a zprovozňování zdrojů v souladu s pravidly uvedenými státními úřady. Pokud má být stát důvěryhodný, neměl by pravidla účelově měnit podle toho, jak se mu následně hodí." dodává ředitelka Solární asociace.

V případě Vašich dotazů ohledně aktuálního stavu soudních sporů, argumentace nebo zájmu o zapojení se do pracovní skupiny prosíme kontaktujte Mgr. Pavla Douchu na doucha@dsadvokati.cz nebo výkonnou ředitelku Veroniku Hamáčkovou na veronika.hamackova@solarniasociace.cz.