Evropský fond pro investice je novou příležitostí pro sluneční energetiku

27.11.2014, 12:23

Předseda Evropské Komise Jean-Claude Juncker ve Štrasburku představil cíle stimulačního programu Evropský fond pro strategické investice (EFSI). Program, který má do evropské ekonomiky přinést téměř 400 miliard eur, je podle Evropské průmyslové fotovoltaické asociace (EPIA) velkou výzvou také pro další rozvoj sluneční energetiky.

EFSI by měl také pomoci vytvořit v unijních zemích jeden a půl milionu nových pracovních míst. V následujících třech letech EU vloží dofondu 21 miliard eur ze svého rozpočtu a z peněz Evropské investiční banky. Rozhodující měrou by se však na tomto programu měl podílet soukromí sektor, tedy privátní investoři.

„Úsilí předsedy Junckera povzbudit investice v Evropě prostřednictvím rozvoje mechanismu veřejných záruk pro strategické investice soukromého kapitálu je skvělá iniciativa. Chcete-li maximalizovat přínosy investic pro evropské hospodářství a občany, musí se nový fond zaměřit na inovativní odvětví, která budou poskytovat dlouhodobá pracovní místa. Mezi ně patří i solární odvětví, které posílí evropskou energetickou nezávislost, přispěje ke snížení emisí oxidu uhličitého v Evropě a spotřebitelé získají kontrolu nad svými účty za energie. To musí být jednou z priorit této iniciativy,“ komentoval Junckerovo ředitel EPIA James Watson.

Fond EFSI má být zřízen na jaře příštího roku, fungovat by měl začít od června. Zaměří se na investice do infrastruktury, zejména do širokopásmových a energetických sítí a dopravní infrastruktury v průmyslových centrech, dále do vzdělávání, výzkumu a inovací a rovněž do obnovitelných zdrojů energie. Součástí programu komise je i vytvoření seznamu projektů spojeného s programem pomoci, zatraktivnění Evropy pro investice či odstranění regulačních překážek.