Litoměřice: město udržitelných zdrojů

19.11.2014, 11:46

Jedním z českých měst, která se rozhodla využít potenciálu obnovitelných zdrojů energie, jsou Litoměřice. Vedle ambiciosního plánu, který předpokládá využití geotermální energie tak, aby pokryla až 70 procent spotřeby tepla v městských bytech, provozuje již nyní tři sluneční elektrárny na střechách dvou základních škol a jedné mateřské školy.

Sluneční elektrárny provozované městem Litoměřice mají dohromady instalovaný výkon kolem 80 kW a elektřina v nich vyrobená je maximálně využívána pro spotřebu elektrické energie v uvedených školských zařízeních.

Podle energetického manažera města Jaroslava Klusáka přinesou sluneční elektrárny za dobu své životnosti úsporu z vynaložených městských prostředků tři až čtyři miliony korun. „Město má strategický plán, který zahrnuje maximální využití udržitelné energie,“ popisuje Klusák. Návratnost investice odhaduje energetický manažer na 8 až 10 let, při více než dvacetileté životnosti elektráren.

FVE v majetku města byly připojeny ještě v prosinci roku 2013, tedy mohou počítat v ekonomické rozvaze i se zeleným bonusem ve výši 1,88 Kč/kWh. Vedle slunečních elektráren provozují Litoměřice také tepelná čerpadla, či fototermické systémy, které významně zvýhodňují bydlení v městské bytové výstavbě. Pro fototermické zdroje nabízí radnice speciální dotační titul.

Představitelé města jsou zároveň pyšní na to, že se ve městě daří zlepšovat životní prostředí. "V České republice připadá v současné době v průměru na výrobu 1 MWh elektrické energie produkce 1,17 t skleníkového plynu CO2, přičemž fotovoltaické elektrárny za dobu dvojí životnosti vyrobí 1550 MWh elektrické energie," upozornil energetický manažer města.

Místostarosta Karel Krejza a energetický manažer Jaroslav Klusák při zprovoznění fotovoltaické elektrárny na ZŠ Havlíčkova.