Vláda projednala novelu Energetického zákona

21.10.2014, 09:39

Vláda na své schůzi 21. 10. 2014 projednala návrh novely Energetického zákona. Po tlaku CZEPHO a dalších asociací OZE a negativních stanoviscích Legislativní rady vlády byly z návrhu odstraněny hlavní problematické a restriktivní body, jako například zastropování výroby elektřiny z FVE pro účely podpory, neomezené ručení zástupců společností provozujících obnovitelné zdroje apod.

Celkem se k původnímu návrhu sešlo 800 stran připomínek, a to nejen ze strany asociací zastupujících sektor obnovitelných zdrojů, ale také například od ministerstev životního prostředí, financí, zemědělství, Hospodářské komory ČR či zaměstnavatelských svazů.

Se zněním návrhu v podobě, ve který byl nakonec předložen vládě, se můžete seznámit ZDE.