Solární energie v ČR: Restriktivní opatření v EZ nebudou, na obzoru jsou však kontroly návratnosti

20.10.2014, 11:21

CZEPHO a dalšími asociacemi OZE nejvíce kritizovaná a následně odstraněná ustanovení v návrhu energetického zákona se do něj již nevrátí, ujistil účastníky konference Solární energie v ČR 2014 ředitel odboru elektroenergetiky MPO Ladislav Havel. Další vystupující včetně zástupců CZEPHO a EPIA potom během celodenního programu přítomné seznámili s dalším vývojem v legislativě, globálními výhledy fotovoltaiky a mnoha dalšími praktickými informacemi.

Ladislav Havel byl prvním vystupujícím na již 10. ročníku konference, který se uskutečnil 16. října v Praze. Hlavním partnerem jubilejního setkání byla naše asociace. Zástupce ministerstva průmyslu a obchodu zopakoval, že problematická ustanovení, jako byly návrhy na zastropování výroby, neomezené ručení zástupců výrobců obnovitelné energie apod. se z podmětu ministerstva do novely již nevrátí. Tato restriktivní a retroaktivní ustanovení byla vyřazena na základě odmítavého stanoviska Legislativní rady vlády (LRV).

Návrhem novely by se měla ve středu 22.10.2014 zabývat vláda - se zněním, které bude vládě předloženo se můžete seznámit ZDE.

Ředitel odboru MPO také potvrdil, že v novele nebude obsažen zákaz přetoků do sítě u mikrozdrojů do 10 kW. V zjednodušeném režimu budou moci být do této hranice výkonu připojovány i zdroje sloužící k podnikání. Otázku přetoků však chce MPO řešit v budoucnu jinou cestou. Dobrou zprávou je také deklarovaný úmysl MPO změnit délku platnosti stávajících i nových licencí pro elektrárny na dobu neurčitou. Na dotaz zástupce CZEPHO Havel také jednoznačně potvrdil, že případný prodej FVE nebude mít vliv na výši podpory.

Prověřování návratnosti znovu na scéně?

Přes tyto poměrně pozitivní zprávy nelze říci, že by se nad solárním sektorem v ČR žádná další hrozba již aktuálně nevznášela. Zástupce ministerstva připustil, že se MPO obrátilo na Evropskou komisi s dotazem ohledně posouzení zákona č. 180/2005 Sb. – Zákon o podporovaných zdrojích energie. Pravděpodobným cílem ministerstva je přitom znovuotevření otázky možného prověřování návratnosti také u zdrojů uvedených do provozu před datem 1.1.2013. To by mohlo znamenat další retroaktivní zásah snižující garantovanou podporu. CZEPHO bude samozřejmě vůči podobným pokusům solární sektor důrazně bránit.

Návrhu energetického zákona a související legislativě bylo věnováno i následující vystoupení výkonné ředitelky CZEPHO Veroniky a Knoblochové a Pavla Douchy z Advokátní kanceláře Šikola a partneři. Oba vystupující seznámili přítomné s chronologií projednávání zákona a s možnými dopady a riziky jeho problematických ustanovení. Připomněly, že tato opatření, iniciovaná především ERÚ, byla vypuštěna až pod tlakem oborových a dalších asociaci a zamítavém stanovisku LRV.

Drahé jádro

Zástupkyně Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA) Giorgia Concas podrobně účastníky informovala o Evropských a globálních výhledech fotovoltaiky ve světle aktuálních dat. Kritizovala mj. jako poměrně málo ambiciozní a skutečné možnosti nezohledňující cíle EU v podobě pouze 27% podílu OZE do roku 2030. Zajímavé bylo rovněž její srovnání skutečné výše podpory pro obnovitelné a zdroje a jadernou energetiku. Na konkrétním příkladu se opět ukázala „čistá energie“ proti jádru jako výhodnější.

Georg Hotar z Photon Energy Group následně představil nový projekt Global investment protection, který si klade za cíl nabídnout investorům do fotovoltaiky účinnou ochranu jejich investic pomocí restrukturalizace firmy. Další řečníci se potom věnovali především konkrétním problémům souvisejícím s provozem FVE, jako jsou třeba vykazování vyrobené elektřiny (Jiří Kubizňák, OTE), problematika kontrol ze strany SEI (Blahoslav Němeček, Ernst & Young), vývoj na trhu s elektřinou (Jan Palaščák, Amper Market), spolupráce s bankami při financování FVE (Jan Jašek, UniCredit Bank), požární bezpečnost FVE (Miloš Šilhan, Pyros), monitoringu elektráren (Zuzana Musilová, Photon Energy) či servisu měničů (Tomáš Buzrla, Solar OptiMax).