Soud: FVE byla zprovozněna až tehdy, když měla funkční elektroměr

13.12.2016, 16:22

Městský soud v Praze vynesl zásadní rozsudek ve sporu mezi Státní energetickou inspecí (SEI) a vlastníkem FVE. V něm konstatoval, že pokud neměla elektrárna funkční elektroměr nebyla ještě z hlediska zákona připojena. To má samozřejmě zásadní dopad na posuzování data připojení pro stanovení výše zákonné podpory.

Městský soud v Praze vynesl zásadní rozsudek ve sporu mezi Státní energetickou inspecí (SEI) a vlastníkem FVE. V něm konstatoval, že pokud neměla elektrárna funkční elektroměr nebyla ještě z hlediska zákona připojena. To má samozřejmě zásadní dopad na posuzování data připojení pro stanovení výše zákonné podpory a může ohrozit více než 450 elektráren připojených na konci roku 2009 a 2010.

Mluvčí městského soudu v Praze Markéty Puci uvedla, že se v případě prvního rozsudku jedná o elektrárnu Solar Černilov, které inspektoři vyměřili sankci 11 milionů korun. Právě tuto sankci u soudu vlastník FVE napadl. Zdroj o výkonu dva megawatty vlastní společnost ZBB Investments a nárok na podporu získala v samém závěru roku 2010.

Soud se přiklonil k názoru Inspekce: elektrárna není zprovozněna, dokud nemá elektroměr. Jestliže byl instalován elektroměr v následujícím roce pro zprovoznění, reálně hrozí vysoké pokuty a faktické přeřazení výrobny do kategorie s výrazně nižší podporou. Více zde (http://ekonomika.idnes.cz/statni-energeticka-inspekce-vyhrala-soud-se-solarni-slektrarnou-pyf-/ekonomika.aspx?c=A161212_133940_ekonomika_ozr)

V této souvislosti je zajímavé, že SEI v nedávné době provedla řadu kontrol a ve 44 případech udělila pokutu právě kvůli neoprávněně čerpané podpoře. Důvodem byl právě pozdě nainstalovaný elektroměr. Celková výše pokut dosáhla výše 41 milionů korun.

Článek včetně seznamu 44 elektráren zde

Solární asociace již v roce 2015 zřídila pracovní skupinu k řešení této otázky a tento výklad zákona striktně odmítá. "Tématu se jako Solární asociace dlouhodobě věnujeme, zpracovali jsme k němu řadu odborných posudků a argumentačních materiálů. Vzhledem k naší znalosti problematicky si nedovedeme představit racionální zdůvodnění takového rozsudku. Považovali bychom za absurdní, pokud by podle soudu měl být tak formální krok, jako je pozdní montáž elektroměru, vyhodnocen jako porušení zákona ze strany výrobce elektřiny," uvedla výkonná ředitelka asociace Veronika Hamáčková.

Elektroměr totiž neinstaluje provozovatel nebo vlastník solární elektrárny, ale provozovatel distribuční soustavy. Majitel solární elektrárny tak ani nemůže rozhodnout o datu jeho montáže. Navíc z praxe víme, že v dané době byl nedostatek elektroměrů. Nedává smysl, aby v termínu dokončená a funkční elektrárna přišla o podporu jen kvůli problémům na straně distribučních společností. 

Podle Solární asociace je případ je navíc absurdní v tom, že v druhé polovině roku 2010 Energetický regulační úřad i samotná Státní energetická inspekce výrobcům elektřiny tvrdili, že k uvedení do provozu není elektroměr vůbec zapotřebí.

V roce 2013 však došlo na energetické inspekci k absurdnímu názorovému zvratu a ta pak začala kontrolovat datum instalace elektroměru. Lze tedy očekávat, že se proti takové úřední šikaně výrobci budou bránit. 

"Doufáme, že k žádným sporům nebude muset dojít, protože cílem výrobců elektřiny ze slunečního záření není soudit se se státem nebo energetickými společnostmi, ale vyrábět čistou, ekologickou elektřinu. Majitelé solárních elektráren navíc postupovali při výstavbě a zprovozňování zdrojů v souladu s pravidly uvedenými státními úřady. Pokud má být stát důvěryhodný, neměl by pravidla účelově měnit podle toho, jak se mu následně hodí.," dodává ředitelka Solární asociace.

V případě Vašich dotazů nebo zájmu o zapojení se do pracovní skupiny prosíme kontaktujte výkonnou ředitelku Veroniku Hamáčkovou na veronika.hamackova@solarniasociace.cz.