Příběh: Spojení slunce a bioplynu v soběstačném družstvu ZD Klapý

7.10.2014, 12:06

Již téměř rok funguje v Zemědělském družstvu Klapý u Litoměřic bioplynová elektrárna nové generace. Důmyslné propojení zemědělské výroby a „bioplynky“ doplňuje ještě 30 kW sluneční elektrárna na střeše hospodářských budov.

Bioplynová stanice, která je situována na okraj obce Lkáň, kde družstvo také hospodaří, byla po několikaměsíční výstavbě spuštěna 14. listopadu loňského roku. Projekt, výstavbu a dodávku potřebné techniky zajišťovala společnost Farmtec, která se zabývá zemědělskou technikou.

Elektrárna s výkonem 549 kW zpracovává a proměňuje v energii kejdu z moderního kravína a kukuřičnou siláž, kterou si z vypěstované kukuřice družstvo samo připravuje. Tato stanice zřejmě jako první v České republice využívá tzv. termofilního procesu, kdy bioplyn vzniká při teplotě 52 stupňů. Termofilní proces je mnohem efektivnější než starší a dosud většinou využívané procesy pracující při nižších teplotách. To se projevuje i na výsledcích provozu, například na mimořádně nízké vlastní spotřebě elektřiny samotnou elektrárnou, ta se dlouhodobě pohybuje pod takřka neuvěřitelnými sedmi procenty. Originální je také koncepce s dvěma fermentory vloženými do sebe a technologie „ušitá“ na míru dodávaným surovinám.

Provoz stanice je poměrně nenáročný, díky nastavením a uzpůsobenému dávkovači si vyžádá obsluha jen okolo dvou a půl hodiny práce jednoho zaměstnance denně. Přínosem jsou naopak „výstupy“ z bioplynky: suchý separát se využívá zpětně jako podestýlka v kravíně a tekutá složka jako biologicky nezávadné hnojivo na polích družstva. Ekonomicky příznivě vychází vzhledem k tržbám za elektřinu i provoz celého systému. Vyrobenou elektřinu z bioplynové stanice prodává družstvo společnosti Amper Market a následně s ní svíti třeba město Most.

Podle dlouholetého předsedy družstva Ing. Otakara Šaška by chtěli provozovatelé stanice využívat i „odpadního“ tepla. Proto se v sousedství bioplynky staví sušárna zemědělských produktů. Připraven je také projekt hygienizačního zařízení, které by zpracovávalo obsah jímek rodinných domů v okolních obcích a až deseti z nim by bylo schopné vyřešit problém s chybějící kanalizací za zlomek ceny jak pro obce, tak pro samotné obyvatele. Realizace ovšem naráží na skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí zatím s podobnými projekty nepočítá.