Vydávání licencí pro malé zdroje se opět zjednoduší

30.11.2016, 10:28

Na základě podnětů Solární asociace a výsledků semináře na půdě ERÚ dne 14.9. 2016 byl předložen návrh vyhlášky ERÚ, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Na základě podnětů Solární asociace a výsledků semináře na půdě ERÚ dne 14.9. 2016 byl předložen návrh vyhlášky ERÚ, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. Jde o změny v těchto oblastech: zjednodušení složitého prokazování finančních předpokladů – bylo vypuštěno prokazování výše finančních prostředků výpisem z účtu, vyjádřením banky nebo doložením smlouvy o úvěru a vypuštění dokládání podnikatelského plánu a zrušení duplicitního dokládání revizní zprávy tam, kde je energetické zařízení stavbou a revize byla doložena v řízení o vydání (stavebního a jiného rozhodnutí).