Výrobci první kategorie budou od ledna platit za nevyžádanou dodávku jalové energie

26.11.2016, 11:28

V návrhu nového cenového rozhodnutí pro regulované služby za elektřinu, kterým se mimo jiné stanovují poplatky za systémové služby, za použití sítí, za rezervovanou kapacitu a také např. poplatek na OZE, je uvedeno, že cena za nevyžádanou jalovou energii nebo nedodržení účiníku se bude vztahovat od příštího roku na všechny výrobce nikoliv jen na výrobce druhé kategorie. Nevyžádaná jalová energie znamená pro většinu výrobců max. stokorunové částky.

V případě velké elektrárny, kde kapacitní jalovina v noci může být značná, doporučujeme řešení formou odpojování elektrárny na noc.

Platné CR pro rok 2016: Bod (3.43.) Cena za nedodržení účiníku a cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy se vztahuje na zákazníky připojené na napěťových hladinách VVN nebo VN, na výrobce elektřiny DRUHÉ kategorie připojené na napěťových hladinách VVN nebo VN a na provozovatele lokálních distribučních soustav připojené na napěťových hladinách VVN nebo VN.

Návrh CR pro rok 2017: Bod (3.42.) Cena za nedodržení účiníku a cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy se vztahuje na zákazníky připojené na napěťových hladinách VVN nebo VN, na výrobce elektřiny připojené na napěťových hladinách VVN nebo VN a na provozovatele lokálních distribučních soustav připojené na napěťových hladinách VVN nebo VN, pokud se provozovatel distribuční soustavy s výše uvedenými účastníky trhu nedohodne jinak.“