Pozor: Termín pro změnu druhu podpory vyprší již 30. listopadu

29.11.2016, 09:49

Pro výrobce, kteří mají možnost změnit druh podpory pro následující kalendářní rok (2017), je termín pro zaevidování této změny do 30.11.2016. Výrobci tak mohou učinit přímo v systému operátora trhu (podle § 8 odst.2 vyhl. 9/2016 Sb. – registrační vyhláška) a sice po přihlášení v sekci „Nárok na podporu/registrace zdroje – elektřina“ editováním tabulky „Druh podpory“. Změna bude provedena s účinností od 1.1.2017. V případě změny podpory na variantu zeleného bonusu je nutné uzavřít s některým z obchodníků (seznam uveden na stránkách OTE) smlouvu o dodávce elektřiny do elektrizační soustavy.

Pro výrobce, kteří mají možnost změnit druh podpory pro následující kalendářní rok (2017), je termín pro zaevidování této změny do 30.11.2016. Výrobci tak mohou učinit přímo v systému operátora trhu (podle § 8 odst.2 vyhl. 9/2016 Sb. – registrační vyhláška) a sice po přihlášení v sekci „Nárok na podporu/registrace zdroje – elektřina“ editováním tabulky „Druh podpory“. Změna bude provedena s účinností od 1.1.2017. V případě změny podpory na variantu zeleného bonusu je nutné uzavřít s některým z obchodníků (seznam uveden na stránkách OTE) smlouvu o dodávce elektřiny do elektrizační soustavy.

Smlouvu je vhodné uzavřít včas v průběhu prosince tak, aby obchodník stihnul přepis EAN pod sebe. V případě změny podpory na povinný výkup je nutné uzavřít s povinně vykupujícím smlouvu o dodávce el. z obnovitelných zdrojů. Návrh smlouvy zašle výrobci povinně vykupující do 30 dnů po zaevidování změny v systému OTE. 

Podporovaní výrobci s instalovaným výkonem nad 100kW a uvedením do provozu v roce 2013 mohou mít podle § 9 odst.4b) podporu pouze v režimu hodinového zeleného bonusu.