Platí nová vyhláška o nakládání s elektroodpady, týká se i solárních panelů

1.10.2014, 10:50

Od 1. října 2014 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Ta nahrazuje předchozí vyhlášku a přizpůsobuje ji tzv. elektronovele zákona o odpadech. Některá ustanovení se dotknou také podmínek pro zacházení s vysloužilými solárními panely a jejich recyklace.

Novela vyhlášky například nově stanovuje podskupiny elektrozařízení spadající do jednotlivých skupin vyjmenovaných v příloze zmíněného zákona č.184/2014 Sb. (§ 3 a příloha č. 1 vyhlášky).

Novelizovanému zákonu byla také přizpůsobena ta ustanovení, která se týkají provádění zápisů do Seznamu výrobců elektrozařízení (§ 5 a § 5a, přílohy č. 2 a 3 vyhlášky).

Po kritice Úřadu pro hospodářskou soutěž byla nakonec z vyhlášky vypuštěna ta část, která omezovala možnost financování recyklace tzv. historických elektrozařízení z domácností uvedená na trh do 13. srpna 2005 výhradně na využití pouze jednoho kolektivního systému v každé skupině elektrozařízení (§ 5 vyhlášky).

Novela vyhlášky byla přijata podle názoru CZEPHO narychlo a neřeší některé podstatné problémy spojené s recyklací solárních panelů. Asociace ovšem i nadále pokračuje v jednáních o nové podobě recyklační legislativy v rámci pracovní skupiny MŽP, které jsou zástupci CZEPHO členy.

S celým zněním novelizované vyhlášky se můžete seznámit ZDE.