Generální finanční ředitelství: Ze zeleného bonusu se již neplatí DPH

11.2.2014, 17:42

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo stanovisko, že od 1. ledna 2013 došlo k zásadní změně v poskytování podpory výrobcům elektřiny ze slunce a v jejím důsledku tak od loňského roku zelený bonus nepodléhá odvodu daně z přidané hodnoty.

  Podle stanoviska GFŘ byl před 1. lednem 2013 považován za úplatu za službu ekologického způsobu výroby elektrické energie, neboť mezi výrobci a provozovateli regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy existoval přímý smluvní vztah. Služba tak představovala zdanitelné plnění podléhající dani na výstupu. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o podporovaných zdrojích energie, který nahradilzákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie došlo od 1. ledna 2013 ke změně.

Nové postavení v celém systému podpory zaujímá operátor trhu – společnost OTE, a. s. Na rozdíl od provozovatelů distribuční či přenosové soustavy OTE neobdrží žádné plnění, k němuž by byl zelený bonus protiplněním tak, aby byly naplněny znaky poskytnutí služby za úplatu jako nezbytného předpokladu k uplatnění DPH. Dle zákona o DPH se nejedná ani o úplatu od třetí osoby za plnění poskytnutá výrobcem, která by měla vstupovat do základu daně. Bonus nelze považovat ani za dotaci k ceně, neboť výrobce elektřiny ze slunce nemá povinnost dodávat elektřinu se slevou. Zelený bonus tak od roku 2013 nepodléhá DPH.

Pokud výrobce vyrábí elektřinu i pro vlastní spotřebu, má podle stanoviska GFŘ při pořízení fotovoltaické elektrárny po 1. dubnu 2011 povinnost uplatnit při koupi nárok na odpočet DPH v poměrné výši (před tímto datem mohl být při pořízení FVE uplatněn plný odpočet daně a v případě soukromé spotřeby se uplatnila fikce dodání zboží).

Pokud se nemění poměr použití elektřiny pro ekonomické a soukromé účely, změna režimu DPH u poskytování zeleného bonusu od roku 2013 nevede k dodatečnému zdanění na výstupu ani ke změně poměrného koeficientu. Přijaté zelené bonusy se nezapočítávají ani do výpočtu koeficientu pro odpočet DPH v krácené výši.