První z polských aukcí o podporu pro FVE může proběhnout už v prosinci

27.10.2016, 16:44

Polské ministerstvo energetiky oznámilo, že hodlá formou aukcí rozdělit podporu pro výrobu elektřiny v solárních elektrárnách o celkové instalované kapacitě 100 MW. První, zkušební aukce by se mohla uskutečnit už letos v prosinci, další by měly následovat v novém roce. Zkušební aukci se vyplatí sledovat, neboť prozradí, s jakou veřejnou podporou pro OZE mohou investoři v Polsku počítat a mají-li smysl investice do polské obnovitelné energetiky.

Polsko rozděluje podporu pro výrobu elektřiny z OZE prostřednictvím aukcí, v nichž si jednotliví výrobci konkurují cenou. Podmínky se různí podle kapacity instalace, avšak základní charakteristiku mají společnou: zvítězí ti, kteří požadují nejnižší veřejnou podporu.

 

Více informací o polském trhu  se mohou členové Solární asociace dozvědět na partnerské snídani pořádané společností Frank Bold advokáti – více ZDE

Aukce jsou vypisovány zvlášť pro jednotlivé kategorie výroby, rozdělené podle použité technologie, výkonu a dalších kritérií. Zároveň existuje paralelní systém zelených certifikátů, který funguje na podobném principu jako emisní povolenky. Příjemce podpory nemůže čerpat podporu z obou schémat zároveň, nicméně může odložit rozhodnutí o přechodu od zelených certifikátů k výkupní ceně až na moment, kdy mu bude přiznána podpora v aukci.

Detaily první plánované aukce doposud nejsou známé a ministerstvo energetiky teprve připravuje návrhy vyhlášek o pravidlech pro energetické aukce. Ví se jen to, že by aukce mohla proběhnout v režii Úřadu pro regulaci energetiky ještě letos a že se v ní počítá s účastí primárně výrobců energie ze slunečního záření, přestože pravidla nebudou diskriminovat jiné obnovitelné zdroje. Aukce bude určena pro instalace do 1 MW a maximální výkupní cena by měla být 300 zlotých za MWh.

Stabilní investiční prostředí

V delším časovém horizontu ministerstvo plánuje vypsat aukce až pro 100 MW instalovaného výkonu, jinými slovy podpořit minimálně 100 nových fotovoltaických instalací s kapacitou do 1 MW. Podle serveru cire.pl to sdělil to ředitel odboru obnovitelných zdrojů, a dodal, že do roku 2020 by mohla stejným způsobem být rozdělena podpora pro 1 až 2 GW.

Kromě toho nastínil poměrně světlou budoucnost pro solární energetiku v Polsku: „Fotovoltaika má řadu vlastností, které jí zajišťují pevné místo v energetickém systému (...), dá se dobře decentralizovat, funguje v malých i větších instalacích a z pohledu operátora sítě se pravidla jedná o přesně takové instalace, které jsou potřebné, neboť jsou rovnoměrně rozmístěné a nacházejí se na koncích rozvodné sítě.” Zdůraznil, že solární energetika je v souladu s vládní strategií decentralizace výroby elektřiny a energetické bezpečnosti.

Zdá se tedy, že polská solární energetika je stabilnějším prostředím pro investice, než se mohlo zdát ještě nedávno po přijetí novely zákona o obnovitelných zdrojích energie. Nyní ministerstvo energetiky naopak vzývá energetickou decentralizaci a vzájemnou kompatibilitu různých zdrojů energie.

Mezinárodní aukce - šance pro české výrobce?

Co by mohlo zajímat české výrobce elektřiny, je skutečnost, že polské aukce by měly být otevřené i výrobcům ze zahraničí. Podobně jako je tomu v případě Německa, které již k mezinárodním aukcím elektřiny přistoupilo, byť zatím jen ve spolupráci s Dánskem, i Polsko předpokládá, že základní podmínkou takové aukce bude uzavření dvoustranné mezinárodní dohody o využívání veřejné podpory.

V případě, že zvažujete investici do fotovoltaiky v zahraničí, doporučujeme pečlivě zvážit podmínky investice a také seznámit se podrobně s chystanou vyhláškou o podmínkách poskytování podpory OZE v Polsku. Ta stanovuje vzorce, pomocí nichž je možné si zhruba udělat představu, jakým způsobem bude případná provozní podpora ovlivněna podporou, kterou již instalace čerpala ve fázi investice.


Filip Nečas, advokátní koncipient

tel.: +420 734 202 659

filip.necas@fbadvokati.cz

www.fbadvokati.cz

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Republic