Seminář ERÚ: první praktické jednání o výměnách panelů. Podělte se o zkušenosti!

20.10.2016, 15:16

Dnes se konal za účasti zástupců Solární asociace pracovní seminář ERÚ k problematice licencování a možnosti výměny některých komponent FVE (zejména panelů). Mezi přednášejícími vystoupili zástupci ERÚ, VŠB Ostrava, ČVUT nebo Photon Energy a projednávala se témata: Názor ERÚ na obnovu některých částí FV elektráren, dostupnost náhradních dílů a reklamace panelů z pohledu servisní společnosti, životnost panelů a jejich degradace, právní rámec výměny panelů a konkrétní příklad postupu ERÚ a OTE v praxi.

ERÚ uvítal proaktivní přístup zástupců a členů Solární asociace k řešení problematiky a požádal o podklady (stanoviska, odborné analýzy) k dané problematice. Nicméně zaznělo, že řešení dané problematiky je na samotném začátku a zatím nelze vydat závazné stanovisko.

Solární asociace proto vzývá provozovatele FVE, kteří mají zkušenost s výměnou panelů, nebo vedou s ERÚ, resp. OTE řízení o odebrání licence, aby nám zaslali jakékoliv materiály na email: info@solarniasociace.cz

V nejbližší době se k tématu sejdeme znovu za účasti ERÚ, OTE, SEI a MPO v rámci kulatého stolu. Naším společným cílem je změna legislativy a umožnění výměny technologie za podmínky, že nebude překročen celkový instalovaný výkon.