UZS a Svaz průmyslu hájí podporu OZE proti Zemanovi

15.9.2016, 14:42

Prezident Miloš Zeman na posledním jednání tripartity vytkl zástupcům vlády, že nejsou schopni omezit podporu pro OZE a vyslovil se proti jejímu dalšímu vyplácení. Ostře se proti jeho názoru následně postavili představitelé Unie zaměstnavatelských svazů a Svazu průmyslu a dopravy. Podle nich není tato podpora určena „solárním baronům“, ale je nezbytná pro udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu.

Zástupci zaměstnavatelů také konstatovali, že pro nevypsání podpory na další období neexistuje jediný důvod. Navíc podporu pro obnovitelné zdroje by bylo možné zastavit jen v případě, že by Evropská komise shledala, že je tato podpora neslučitelná s vnitřním trhem unie. To ostatně vyplývá i z textu cenového rozhodnutí o vypsání podpory z prosince loňského roku. Nic takového ale není projednáváno a Komise ani nic podobného České republice nesdělila.

V případě, že by ale k omezení nebo snížení podpory OZE došlo, hrozí České republice soudy a mezinárodní arbitráže, přičemž kromě nevyplacené podpory bude muset stát nakonec hradit i náklady na řízení. Zároveň by došlo k nenávratnému poškození investičního klima v České republice, soukromý sektor by byl demotivován k dalším investicím do energetiky, což by mohlo ohrozit zajištění stabilních a dostupných dodávek pro domácnosti i firmy.

Zastavení legitimně a právně vymahatelné podpory by ohrozilo či poškodilo pracovní místa, provozovatele zdrojů, bankovní sektor, plnění klimaticko-energetických cílů, investiční klima a v konečném důsledku i stabilitu energetického sektoru.

Se stanoviskem Svazu průmyslu a dopravy se můžete seznámit ZDE

Tiskovou zprávu Unie zaměstnavatelských svazů najdete ZDE