ČEZ: Výkazy za srpen zadejte do 10. 9., jinak nedostanete zaplaceno včas!

8.9.2016, 10:30

Společnost ČEZ prodej mění zákaznický portál, v souvislosti s tím vyzývá výrobce elektřiny, aby zadali výkazy pro OTE nejpozději do 10. 9. a aktuální faktury si stáhli v pondělí 12. září. Při nedodržení těchto termínů dojde k více než měsíčnímu zpoždění vystavení faktur.

Společnost ČEZ prodej, s.r.o. bude v září a říjnu spouštět novou verzi zákaznického portálu ČEZ ON-LINE. V rámci úprav dojde např. k oddělení portálu naměřených dat a dalším uživatelským úpravám. Portál ČEZ ON-LINE bude v období 12.9.2016 od 22 hodin do 20.9.2016 do 24 hodin nepřístupný a následně bude přístupný v omezeném režimu až do konce aktualizace systému.

V této souvislosti vyzývá ČEZ Prodej všechny výrobce, kteří fakturují měsíční výrobu v rámci povinného výkupu (příp. fakturují přetoky v režimu zelených bonusů a jejich obchodníkem je ČEZp), aby zadali výkazy za srpen 2016 do systému OTE v termínu, tedy nejpozději do 10.9. V takovém případě budou faktury vystaveny dne 12.9 (self-billing). V opačném případě budou faktury za srpen vystaveny až po plném zprovoznění nového portálu, tj. po 15.10.2016. Pokud si výrobci (nebo odběratelé) nestáhnou aktuální faktury v pondělí 12.9, nebudou již tuto možnost po odstavení systému mít, mohou však o zaslání faktur požádat svého obchodníka.

ČEZ nově fakturuje jalovou energii

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. začala v posledních týdnech fakturovat výrobcům připojeným do své DS tzv. regulované platby související s dodávkou elektřiny, které jsou většinou tvořeny cenou za nevyžádanou dodávku jalové energie.

PDS má nárok tyto platby fakturovat a sice podle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou. Výše plateb je vypočtena podle aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ (č.7/2015). Zpoždění fakturace za strany ČEZ Distribuce bylo dáno úpravou jejich informačního systému po změně legislativy (účtování lokální spotřeby výroben, nově systémové služby).