Evropská komise schválila Lucembursku i Maltě podporu obnovitelných zdrojů

5.9.2016, 13:31

Evropská komise schválila schéma podpory obnovitelných zdrojů pro Lucembursko a Maltu. Lucembursko žádalo o posvěcení podpory v září loňského roku, Malta žádala v prosinci 2015. EK došla k závěru, že navrhované schéma podpory je v souladu s legislativou Evropské unie a neodporuje podmínkám udělování státní podpory.

Schémata podpory obou zemí mají navýšit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, což je zároveň jedním z cílů Evropské komise. Závěrem komise je, že v důsledku zavedení podpory nebude nadměrně narušena hospodářská soutěž v energetickém sektoru těchto států.

Lucembursko žádalo o schválení podpory pro větrné, solární, bioplynové, vodní elektrárny a elektrárny spalující biomasu. Celkem Lucembursko počítá s tím, že podpora dosáhne v letech 2016 až 2020 cca 150 mil. eur (cca 4 mld. Kč).

O schválení podpory obnovitelných zdrojů požádala na konci loňského roku i Malta, která chce na svém území podporovat solární elektrárny a onshore větrné elektrárny. Malta na rozdíl od Lucemburska bude poskytovat doplatek k tržní ceně elektřiny. Celkem má být provozovatelům elektráren vyplaceno kolem 140 mil. eur (cca 3,8 mld. Kč) v letech 2016-2020.