Solární energetika masově rostla i v roce 2013. Asie předstihla Evropu

27.2.2014, 17:00

Během loňského roku bylo celosvětově spuštěno přes 37 tisíc megawattů nových solárních elektráren. Celkový instalovaný výkon tak narostl na téměř 140 tisíc megawattů a instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů ve světě dosáhl téměř třetiny instalovaného výkonu jaderných elektráren. Data vyplývají z aktuální zprávy Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA).

  Data z loňského roku potvrzují, že se zájem o nové solární elektrárny přesouvá z Evropy do hlavních světových ekonomik, jako jsou USA nebo Asie, která se právě loni stala nejsilnějším hráčem na fotovoltaickém trhu.

Ještě v roce 2011 bylo v Evropě soustředěno celých 70 % ze všech nových instalací, o rok později to bylo již jen 59 % a loni se evropský kontinent propadl na pouhý 28% podíl na trhu.

Za růstem počtu asijských instalací slunečních elektráren v roce 2013 stojí především Čína (11,3 GW) a Japonsko (6,9 GW). Vzhledem k tomu, že hlavně Čína prochází obdobím mohutného rozvoje, lze očekávat, že trend posilování asijského regionu bude dále pokračovat a Čína bude stále jedničkou v solární energetice. Japonsko pak pomocí investic do obnovitelných zdrojů usiluje o nahrazení výkonu jaderných reaktorů po tragických událostech ve Fukušimě před třemi lety.

Důvody zpomalení zájmu o dalších solární projekty v Evropě vidí EPIA v nestabilitě podmínek, které nejvíce brzdí další rozvoj dynamicky se rozvíjejícího se odvětví. „V řadě evropských zemí došlo k  přijetí retroaktivních opatření a dalším neplánovaným změnám garantovaných podmínek, které pak negativně ovlivňují důvěru investorů,“ upozornil Gaëtan Masson, vedoucí sekce pro sledování trhu EPIA.

Retroaktivní kroky a administrativní bariéry brzdí i ČR

Silnou stagnaci sektoru zažívá také český trh, a to i přes pokles čím dál nižší cenu a větší dostupnost fotovoltaických panelů. V České republice za loňský rok přibylo podle údajů České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO) pouze 46,4 MW nových instalací. Nejistota dalšího rozvoje se pak prohloubila se začátkem letošního roku, kdy i zájemci o střešní instalace přišli o možnost získat státní podporu. Cenová dostupnost by přitom umožnila další růst fotovoltaického sektoru i bez podpory formou výkupních cen. Klíčové je odstranění administrativních překážek. Zájem o šetrnou výrobu elektřiny ze slunce pak může více podpořit zavedení nefinančního nástroje podpory – systému net metering, který umožňuje využití přenosové sítě jako akumulátoru energie a uživatelé následně hradí pouze rozdíl mezi vlastní výrobou elektřiny a dodávkami ze sítě.

„Za stagnací fotovoltaického sektoru v České republice stojí zejména negativní kampaň proti obnovitelným zdrojům realizovaná během loňského roku, ale také zvýšení nejistoty investorů dané prodloužením retroaktivních kroků a administrativní bariéry, které znepříjemňují připojování nových malých zdrojů energie. To vše bohužel odrazuje zájemce o pořízení vlastní malé elektrárny na střechu svého domu. Naše asociace proto aktivně usiluje o odstranění bariér, které brání rodinám a podnikům ve zvýšení energetické soběstačnosti.,“ říká výkonná ředitelka CZEPHO Veronika Knoblochová.

CZEPHO je členskou organizací EPIA, kde zastupuje český solární sektor.

 

Vývoj instalovaného výkonu v jednotlivých letech ve světě:

Zdroj: EPIA