Asociace nabízí návod, jak na technologickou vlastní spotřebu

11.8.2016, 12:42

Technologická vlastní spotřeba (TVS) a zejména její správné vykazování v systému OTE, představuje dlouhodobě problém, kolem kterého panuje díky zcela nejednoznačné legislativě řada nejasností. Solární asociace připravila k této problematice analýzu a právní stanovisko, které obsahuje i praktická doporučení provozovatelům FVE, jak postupovat.

Provozovatel FVE se musí při vykazování v systému OTE vypořádat především s tím, co vlastně TVS zahrnuje a co již nikoliv. Další otevřenou otázkou je, jak TVS správně změřit a následně vykázat. Současně existuje mnoho nejasností kolem toho, jaké mohou být případné důsledky pro provozovatele při nesprávném postupu či porušení povinností v této oblasti.

Situaci ještě komplikuje skutečnost, že povinnost měřit TVS je stanovena odlišně pro FVE do 100 kW výkonu a pro výrobny větší. Rozdílná pravidla navíc platí pro měření na nízkém a vysokém napětí a roli hraje také, zda je podpora poskytována formou zeleného bonusu či formou výkupních cen.

Solární asociace ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří specializující se na OZE a energetiku připravila podrobnou analýzu s praktickými doporučeními pro konkrétní provozovatele, která dává odpovědi a výše uvedené a mnohé další otázky související s TVS. Tento bezesporu užitečný a dlouho poptávaný dokument najdete po přihlášení do členské sekce tohoto webu v podsekci „Stanoviska“, kde si jej můžete také kompletně stáhnout.

Solární asociace si je vědoma, že vyčerpávající a hlavně systémové řešení přinese jen změna příslušného zákona a v současnosti již aktivně pracuje na iniciaci této důležité změny.