Evropská komise představila letní balíček předpisů pro energetiku

28.7.2016, 15:41

Evropská komise předložila návrh nové dohody, která by pomohla provést „redesign“ evropského trhu s elektřinou. Návrh klade důraz na označování účinnosti a reviduje systém obchodování s emisemi.

Místopředseda Evropské komise pro energetiku unii Maroš Šefčovič řekl: „Ve strategii Energetické unie jsme se zavázali k posilování postavení evropských spotřebitelů, vytvoření jednotného dobře fungujícího trhu s energií a stát se jedničkou v oblasti obnovitelných zdrojů. Tento letní balíček ukazuje naše odhodlání k dekarbonizaci naší ekonomiky.“

Komisí navržené Nařízení o sdíleném úsilí, které se týká například vytápění domácností, odpadového hospodářství, zemědělství či dopravy, stanovuje závazný emisní cíl pro Českou republiku k roku 2030, a to redukci o 14 % oproti stavu z roku 2005.


Nový design trhu s energií je navržen tak, aby pomohl Evropské unii stát se světovým lídrem v oblasti obnovitelné energie. Dosažení těchto cílů bude vyžadovat zásadní transformaci elektrické soustavy v Evropě. Sdělení EK zahajuje veřejnou konzultaci o způsobech, jak tento cíl naplnit.

Vice čtěte ZDE