Nová směrnice EU by měla stabilizovat podporu OZE v celé Evropě

28.7.2016, 14:59

Směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů, kterou na období 2020 až 2030 připravuje Evropská komise, by měla zamezit častým změnám v členských státech EU a zakázat retroaktivitu. Zúčastněné strany projednávání směrnice včetně evropských solárních sdružení, mezi něž patří i česká Solární asociace se shodují, že nejvýhodnější by byl celoevropský režim podpory.

„Aby bylo možné obnovit důvěru investorů, je důležité, aby tato nová směrnice zavedla princip zákazu retroaktivity k těm opatřením, která mají vliv na odvětví obnovitelných zdrojů energie,“ říká například generální ředitel Španělské fotovoltaické unie (UNEF) José Donoso. Právě španělští výrobci obnovitelné energie jsou postiženi retroaktivními kroky vlády z roku 2014. Španělsko proto čelí nejvyššímu počtu arbitrážních řízení zahraničních investorů na základě Smlouvy o mezinárodní energetické chartě.

Retroaktivní kroky ovšem postihly v uplynulých letech také investory například v Bulharsku, České republice, Řecku, Itálii či na Slovensku.

Tématu stability prostředí OZE a chybějící notifikace v České republice a Španělsku se věnuje bruselský portál Euractive ZDE