Vysvětlení: Informace od SEI pomůžou dalším provozovatelům i asociaci

20.7.2016, 17:02

Státní energetická inspekce zaslala dne 19.7. 2016 všem provozovatelům solárních elektráren, u nichž provedla v letech 2011 a 2012 kontrolu dopis s informací, že advokátní kancelář Doucha Šikola advokáti požádala o poskytnuti kopií protokolu o těchto kontrolách. Chtěli bychom Vás informovat, že žádosti o informace rozeslala zmíněná advokátní kancelář na základě pokynu naší asociace.

Podle našich informací přistupovala v letech 2011 a 2012 Státní energetická inspekce (SEI) k jedné specifické právní otázce způsobem, který by pomohl naší asociaci ochránit desítky provozovatelů solárních elektráren. Získali bychom precedent, který by mohl pomoci v právních sporech se SEI, kde naše asociace poskytuje podporu konkrétním provozovatelům. Výsledek těchto pilotních případů bude podstatný pro další provozovatele. Protože nebyla jiná cesta, jak závěry kontrol oficiálně získat, pověřili jsme advokátní kancelář podáním žádosti o informace.

Nejedná se tedy o soukromou komerční aktivitu právní kanceláře, ale o snahu asociace řešit závažné problémy sektoru. Pro tento účel je zcela postačující, pokud by závěry kontrol byly poskytnuty anonymizovaně, tedy bez identifikačních údajů o provozovateli, výrobně, výši případných pokut a jakýchkoliv jiných částkách. Podstatné je jenom kontrolní zjištění a právní závěr.

Děkujeme za pochopení,

Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace