Vedení asociace posílil Tomáš Buzrla, který vystřídal Martina Beutla

9.6.2016, 14:13

Ve vedení Solární asociace došlo k personální změně. Na funkci v představenstvu rezignoval Martin Beutl a na jeho místo byl v souladu se stanovami kooptován Tomáš Buzrla.

Nový člen představenstva Tomáš Buzrla se na práci asociace aktivně podílí dlouhodobě. Jako její zástupce například přednášel na úspěšné dubnové konferenci „Nekonvenční zdroje elektrické energie“ ve Vyškově a významně se podílel na přípravách únorového semináře v Poslanecké sněmovně.

Tomáš Buzrla se narodil 3. června 1979. Je absolventem Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity, kde také následně vyučoval.

 Většinu své profesionální kariéry působí v manažerských funkcích ve firmách zabývajících se především službami pro fotovoltaické elektrárny. V současnosti je jednatelem společnosti Carimex plus a ředitelem společnosti Solar OptiMax.