V ČR by v roce 2050 mohlo být až 18 000 MW fotovoltaiky

29.5.2016, 11:23

V České republice by mělo být do roku 2050 od 5 900 do 18 000 MW instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren, vyplývá to z loňské Zprávy o očekávané dlouhodobé rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny, kterou v návaznosti na studii společnosti EGÚ Brno zpracoval OTE.

Nižší číslo odpovídá koncepční, tedy spíše neutrální variantě předpokládaného vývoje české elektroenergetiky. Vyšší číslo vychází potom z nízkouhlíkového scénáře. Zprávy zpracovává OTE každoročně na základě požadavků zákona. Tento materiál je každoročně v souhrnné podobě veřejně publikován a je využíván při tvorbě energetických výhledů a koncepcí. Dílčích částí bylo využito rovněž při tvorbě Státní energetické koncepce.

Nové šetření probíhá i letos a opět se na něm rozhodující měrou podílí již zmíněná společnost EGÚ, která v této souvislosti také mj. připravila pro provozovatele FVE  speciální dotazník. Vzhledem k tomu, že co nejpřesnější data o představách provozovatelů o dalším provozu jejich elektráren jsou v zájmu úspěšného rozvoje solárního sektoru, Solární asociace prosí své členy a příznivce o vyplnění dotazníku. Data jsou shromažďována anonymně a nemohou být zneužita.

Dotazník je k dispozici ZDE

Podrobné informace o výstupech z loňského šetření najdete ZDE