Semináře CZEPHO: Jak na monitoring FVE a co se chystá v legislativě

17.9.2014, 11:47

Další ze série již tradičních informačních seminářů CZEPHO na aktuální fotovoltaická témata se uskutečnily 15. září v Praze a o den později v Brně. Tentokrát byly věnovány problematice monitoringu FVE, záporným cenám elektřiny na trhu a především situaci kolem novelizace legislativy dotýkající se solárního sektoru.

Na pražském semináři vystoupil se svým příspěvkem také Jiří Kuzňák z Odboru správy podporovaných zdrojů energie OTE, který účastníky seznámil s problematikou výkaznictví výroby FVE a dalšími novinkami.

O technických možnostech a řešeních pohovořili zástupci specializovaných společností Domat Control Systém a Photon Energy Operations Jan Vidím a Josef Bartoš.

Úskalím přibývajících případů záporné ceny elektřiny na trhu a možným řešením ze strany provozovatelů FVE se věnoval Ladislav Seidler ze společnosti Amper Market.

S největším zájmem účastníků se pravděpodobně setkalo vystoupení výkonné ředitelky CZEPHO Veroniky Knoblochové a člena představenstva naší asociace Dušana Horčičky. Ti podrobně seznámili účastníky seminářů se stavem projednávání novely energetického zákona a zákona o POZE včetně výsledků aktivit CZEPHO v tomto směru.

V pořádání informačních seminářů bude CZEPHO pokračovat i v budoucnosti.