Solární energetika v zemích OECD rostla o 16 %, rostou i investice do OZE

2.5.2016, 12:40

V zemích OECD v loňském roce zaznamenaly obnovitelné zdroje energie opět významný růst. V případě solární energetiky to byl konkrétně růst výroby o 16 %, vyplývá to z poslední zprávy Mezinárodní energetické agentury. Pokles naopak zaznamenala energetika jaderná.

Zpráva vyčísluje meziroční růst objemu vyrobené energie na zanedbatelné 0,3 %. Toto číslo však v sobě obsahuje ambiciózní růst objemu elektřiny z větrných a solárních elektráren, celých 16 %. Tento růst byl na druhé straně vyvážen poklesem výroby vodních a zejména spalovacích elektráren. Jaderné elektrárny vyrobily 1 878,9 TWh, to je o 0,5 % (9,4 TWh) méně než v předešlém roce. Útlum v jaderné energetice v evropských členských státech OECD byl výraznější, ale částečně ho vyvážila Amerika.

Podrobnější informace najdete ZDE

Současně celosvětově rostly také investice do OZE. Ty loni dosáhly objemu 266 mld. dolarů, to je víc než dvojnásobek investic do konvenčních zdrojů (130 mld. dolarů).

Zajímavostí určitě je, že rozvojové země v roce 2015 investovaly do obnovitelných zdrojů o 19 % více než v roce předchozím a poprvé v historii tak převýšily příspěvek rozvinutých států. Rozhodující podíl na tom mají Čína, Indie a Jihoafrická republika.

Obnovitelné zdroje energie v roce také 2015 výrazně převýšily konvenční zdroje co do nově instalované kapacity. První místo přitom zaujímá sluneční energie a hned po ní větrná, které jsou společně zodpovědné za 118 GW.