Konference Solární energie a akumulace: přední odborníci a nová témata

1.5.2016, 12:20

S velkým zájmem účastníků a silným ohlasem mezi odbornou veřejností se setkala konference Solární energie a akumulace 2016, kterou na sklonku dubna uspořádala v Praze Solární asociace. Na konferenci vystoupili mimo jiné zástupci Evropské komise, Ministerstva průmyslu, Státního fondu životního prostředí a přední odborníci z oborů dotýkajících se obnovitelné energetiky.

Záštitu nad konferencí převzaly mimo jiné velvyslanectví USA, MPO, MŽP, Hospodářská komora či Unie zaměstnavatelských svazů. Největší ohlas zřejmě vzbudila část věnovaná notifikaci podpory OZE ze strany Evropské komise (více ZDE) a diskuse o dopadech nové legislativy a připravovaného nového tarifního systému.

Možnosti rozvoje chytrých sítí popsal bývalý náměstek MPO a současný člen představenstva ČEZ Distribuce Pavel Šolc. S principy navrhovaného tarifního systému účastníky seznámil přímo jeho spoluautor Jiří Procházka ze společnosti EGÚ Brno.

Další ze zástupců ČEZu, Jan Kanta, popsal dopady novel energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, včetně možnosti net-meteringu na komerční bázi.

Zástupci společnosti NetPro Systems také představili nová řešení v oblasti akumulace vyrobené elektrické energie - více o projektu ZDE.

Přední ekonom a analytik Michal Šnobr originálním způsobem nastínil pravděpodobný směr vývoje české energetiky ve vazbě na Německo. Dalšími tématy byly například financování FVE projektů, či dotace v sektoru OZE.

Sborník z konference si můžete stáhnout ZDE