Ze života provozovatele FVE: Vyměnili jste několik panelů? Přijdete o podporu!

31.3.2016, 12:15

Stále legislativně nevyjasněná pravidla pro opravy či modernizaci FVE, respektive aplikace těchto pravidel, mají v praxi fatální dopad pro provozovatele elektráren. Ukazuje to aktuální případ společnosti, která přišla po výměně několika panelů o garantovanou podporu.

Společnost Will a.s. v provozované FVE v rámci nezbytné a běžné opravy vyměnila zhruba 10 solárních panelů. Ve snaze nepřekročit limit výkonu daný licencí nainstalovali panely o nižším výkonu a tím mírně snížili celkový výkon FVE. Následně, aby dostáli přesně platným předpisům, požádali o změnu licence, kde bude zaznamenán tento nižší výkon.

Snaha o poctivost však byla „po zásluze potrestána“: ERÚ vydal licenci s opraveným údajem odpovídajícím realitě, ale uvedl do ní jiné ID zdroje, než bylo původní. Pracovníci OTE na základě této administrativní skutečnosti vyhodnotili FVE jako nový zdroj a odebrali elektrárně dosavadní provozní podporu. ERÚ odmítl situaci, která vznikla jeho rozhodnutím, řešit s tím, že výplata podpory je zcela v kompetenci OTE. Společnost Will se nyní domáhá svých práv ve správním řízení u ERÚ, jeho výsledek však lze obtížně předjímat.

Podle Solární asociace jde o zřejmý příklad selhání obou uvedených institucí a důsledek nedostatečné právní úpravy. Asociace je připravena všechny provozovatele FVE, kteří se dostanou do podobné situace všemi prostředky podpořit. Současně vyzývá nejen své členy, aby ji o takových případech neprodleně informovali.