Protipožární brožura poradí, jak zabezpečit účinně a v souladu s předpisy FVE

28.3.2016, 11:29

Společnost Photon Energy připravila ve spolupráci se Solární asociací, ČVU, UCEEB a hasiči užitečnou publikaci „Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence“. Publikace je k dispozici zdarma.

Publikace si klade za cíl zvýšit informovanost pracovníků instalačních firem i samotných provozovatelů střešních FVE v této oblasti tak, aby byli schopni dostát všem požadavkům protipožární ochrany včetně prevence.

Autoři se srozumitelně a přehledně věnují tématům jako je požární odolnost, optimalizace projektů z hlediska požární ochrany, či vhodné umístění instalace. Publikace obsahuje konkrétní příklady, rady a doporučení.

Publikaci si můžete stáhnout ZDE.