Americká show inovací v oblasti OZE: příležitost pro české inovátory

16.3.2016, 15:31

Velká předváděcí show nejmodernějších inovací v oblasti čisté energetiky se uskuteční 2. června v San Franciscu. Americké ministerstvo energetiky vyzývá, aby se do výběrového řízení přihlásili i čeští inovátoři. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2016.

Akce se koná u příležitostui  sedmého zasedání tzv. Ministeriády čisté energetiky (Clean Energy Ministerial – CEM). Ministeriády by se měli zúčastnit ministři energetiky z 23 zemí světa (+EK), jejichž výdaje na výzkum čistých technologií činí dohromady 90 % světových výdajů.

Podle zástupce náměstka ministra energetiky USA pro technologie a mezinárodní aspekty chtějí Američané ministerské setkání zaměřit na moderní technologie a součástí programu tak budou i setkání s technologickými firmami působícími v Silicon Valley.

US Ministerstvo energetiky nyní nabízí, aby se do akce přihlásili i čeští inovátoři – zájem je především o inovace v následujících oblastech:

1) obnovitelné zdroje, vč. pokročilých biopaliv

2) energetická účinnost

3) zvyšování dostupnosti elektrické energie

4) systémová integrace různých energetických zdrojů

5) digitální energetika

6) financování energetických projektů

7) dopravní prostředky poháněné obnovitelnými zdroji.

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2016. Z došlých návrhů organizátoři vyberou ty nejlepší, kteří budou následně pozvání se akce zúčastnit. Organizační poplatek je 5000 USD, v odůvodněném případě je možné částku snížit. Přihlásit se je možné na stránce www.cem7.org