Německo: Rozvoj OZE nesnižuje kvalitu dodávek elektřiny

27.8.2014, 11:20

Německá spolková agentura pro distribuční sítě (Bundesnetzagentur) zveřejnila údaje o provozu energetické soustavy v zemi za loňský rok. Ze zveřejněných dat jednoznačně vyplývá, že „boom“ obnovitelných zdrojů neměl v Německu žádný negativní vliv na kvalitu dodávek pro odběratele, jak odpůrci čisté energetiky často varovali.

Spolehlivost dodávek elektřiny v Německu byla v roce 2013 na vysoké úrovni. V loňském roce byla hodnota indexu SAIDI, který sleduje průměrnou dobu trvání přerušení pro každého připojeného koncového zákazníka, 15,32 minut, v roce 2012 to bylo 15,91 minut.

Případná narušení dodávek byla nejčastěji způsobena tzv. zásahy třetích stran, jako jsou důsledky stavebních prací, nebo náhodných kontaktů lidí, zvířat či vozidel s elektrickým vedením. K dalším závadám potom docházelo na úrovni vysokého napětí v důsledku chyb ve zpětné vazbě. Podle předsedy Spolkové agentury Jochena Homanna se tedy ukazuje, že soustava je v Německu ve srovnání s jinými zeměmi velice spolehlivá. „Významný vliv energetického přechodu k obnovitelným zdrojům a s ním spojeného zvýšení objemu distribuované výroby elektrické energie na kvalitu soustavy není rozpoznatelný,“ zdůraznil Homann.

Podrobnější článek v němčině na toto téma si můžete přečíst ZDE.