OTE zastavuje podporu nezaknihovaným akciovkám. Jak postupovat?

22.8.2014, 09:48

Do 1. července letošního roku měly akciové společnosti provozující sluneční elektrárny nebo jiné obnovitelné zdroje energie povinnost zaknihovat své akcie. V případě nesplnění této povinnosti by ztratili nárok na výplatu podpory. Operátor trhu (OTE), který má výplatu podpory na starosti, již řadě firem výplatu z tohoto důvodu skutečně zastavil. CZEPHO proto vypracovala pro své členy právní stanovisko, jak mají dotčené firmy postupovat.

Jak uvedl ředitel OTE Jiří Šťastný pro deník E15.cz, z 882 akciových společností nesplnilo do uvedeného data svou povinnost 356 firem, které provozují 417 zdrojů o celkovém výkonu 128 MW. Za měsíc červenec tak nebylo vyplaceno okolo 300 milionů korun podpory.

Opatření však dopadá nejen na sluneční elektrárny, ale zřejmě v ještě větší míře na provozovatele bioplynových stanic, obnovitelných zdrojů tepla, nebo větrných elektráren. To je poměrně paradoxní, protože zavedení zmíněného opatření bylo zdůvodňováno snahou ERÚ postihnout neprůhledné vlastnictví solárních elektráren. Předsedkyně úřadu hovořila až o 15 miliardách plynoucích k „tajemným“ vlastníkům. Většina slunečních elektráren je však provozována společnostmi s ručením omezeným a pravidlo se nevztahuje na akciové společnosti se zahraničními vlastníky. Jinými slovy, jeho zavedení „překvapivě“ k žádnému rozkrytí a postižení záhadných vlastnických struktur provozovatelů FVE nevedlo, naopak dopadlo na stovky jiných firem. Vláda proto v tichosti již připravuje od příštího roku jeho zrušení. MPO v návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích navrhuje, aby napříště stačilo, že firma zašle jen seznam akcionářů elektronicky OTE.

Nepromyšlené opatření přesto řadě provozovatelů FVE zatím komplikuje život. CZEPHO proto ve spolupráci s AK Šikola připravila právní stanovisko s doporučením dotčeným firmám, jak postupovat. Zřejmě nejpodstatnější je skutečnost, že podpora nemůže být odejmuta trvale, tedy i po dodatečném zaknihování akcií a oznámení této skutečnosti OTE musí být její výplata obnovena. Další možnosti obrany mají společnosti v případě, kdy k zaknihování sice před 1. červencem fakticky došlo, ale změna nebyla včas zapsána v depozitáři.

S celým právním stanoviskem se můžete seznámit na našich stránkách po přihlášení do  členské sekce ZDE.