Slovo na úvod

14.8.2014, 14:16

Vážení přátelé fotovoltaiky,

s potěšením Vám opět přinášíme nové číslo našeho newsletteru s hlavními informacemi ze solárního sektoru doma i ve světě.

Stěžejními oblastmi našeho zájmu jsou bezesporu návrh novely energetického zákona a zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie a chystané změny v legislativě týkající se recyklace solárních panelů. Obě právní normy se významným způsobem dotýkají každodenního života provozovatelů FVE a ovlivňují možnosti dalšího rozvoje, či spíše bytí a nebytí, solárního sektoru v České republice.

Jsme si samozřejmě vědomi závažnosti důsledků projednávaných zákonů a vyhlášek a velmi aktivně se proto zasazujeme nejen v rámci připomínkových řízení bránit přijetí jakýchkoliv opatření, která by zabránila růstu našeho odvětví nebo měla retroaktivní dopady na provozovatele slunečních elektráren.

Jedním z úspěchů našeho společného snažení bezesporu je skutečnost, že se kolektivní systém REsolar, jehož je CZEPHO spoluzakladatelem, stal z pověření ministra životního prostředí členem pracovní skupiny pro nakládání s elektromateriálem a bateriemi a akumulacemi. Cílem této pracovní skupiny, poradního orgánu ministra, je podílet se na přípravě nové legislativy v oblasti výrobků s ukončenou životností a odpadů. Jako zástupci fotovoltaického sektoru budeme samozřejmě i v rámci této skupiny důsledně hájit zájmy provozovatelů FVE a snažit o nastavení transparentních podmínek pro fungování a hospodaření kolektivních systémů.

Také v dalších oblastech se nám podařilo získat pro naše návrhy směřujících k ochraně a rozvoji sluneční energetiky podporu mnoha ministerstev, svazů a asociací, které přijaly naše argumenty. Aktivně jsme se také účastnili například jednání ministerstva průmyslu ohledně vypořádání připomínek k novele energetického zákona, kde jsme pevně hájili naši pozici.

Pevně doufáme, že se při své činnosti ve prospěch české fotovoltaiky budeme moci opírat také o Vaši podporu. Nejúčinnějším způsobem takové podpory nadále zůstává rozšíření našich řad. Česká fotovoltaická průmyslová asociace je tu především pro Vás. Věřím proto, že se s mnohými z Vás brzy setkám na některé z našich mnoha akcí.

Těším se tedy na viděnou a děkuji za Vaši dosavadní podporu

Ing. Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka CZEPHO