Nová zelená úsporám: metodický pokyn pro výpočty a výzva pro bytové domy

22.2.2016, 09:25

Státní fond životního prostředí ČR vydal dlouho očekávaný metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro FVE v programu Nová zelená úsporám. Současně byla vypsána výzva pro FVE na bytových domech. Solární asociace žádá své členy o připomínky a další podněty k nastavení parametrů programu, které využije při jednáních s MŽP a SFŽP.

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů má umožnit zpracovatelům odborných posudků snadnější orientaci v podmínkách programu Nová zelená úsporám. Podle fondu reflektuje nejčastější dotazy k tomuto tématu.

S pokynem se můžete seznámit ZDE

MŽP a Státní fond životního prostředí ČR 15. února společně otevřely tzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor. Příjem žádostí v kontinuální výzvě startuje 15. března a potrvá až do konce roku 2021. Nově výzva pro pražské bytové domy nabídne vyšší maximální podporu, která stoupne z 20 na 30 % způsobilých výdajů. Výše podpory z NZU je tak srovnaná s programem MMR (IROP), který od konce loňského roku nabízí dotační podporu na energetické úspory pro bytové domy mimo Prahu. Celkem Nová zelená úsporám rozdělí do roku 2021 mezi příjemce z celé republiky 27 miliard korun.

Více informací najdete ZDE

Solární asociace uvítá připomínky a postřehy k nastavení parametrů programu, které využije při jednáních s Ministerstvem životního prostředí a se zástupci SFŽP. Své podněty můžete zasílat na adresu sekretariat@solarniasociace.cz